Maatregelen omtrent coronavirus voor bedrijven

geplaatst in: Belasting, Nieuws | 0

De wereld is in de greep van het coronavirus. Nadat de dramatische gebeurtenissen in China dagenlang via het nieuws tot ons kwam, heeft het virus ook in Europa voet aan de grond gekregen en grijpt het in vele landen razendsnel om zich heen. Heel veel mensen zijn inmiddels besmet geraakt en volgens de berichten is het einde nog lang niet in zicht. De medische instanties werken met man en macht om het virusgevaar binnen de perken te houden en de getroffenen zo goed mogelijk te behandelen c.q. verzorgen. 

De ontwikkelingen volgens elkaar heel erg snel op en raken nagenoeg alle geledingen van onze maatschappij. Ook de Nederlandse economie en het bedrijfsleven worden momenteel fors geraakt met naar verwacht dramatische gevolgen. Inmiddels heeft het kabinet op 12 en 16 maart jl. diverse ingrijpende maatregelen bekend gemaakt, die het bedrijfsleven moeten ondersteunen, teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. Ook voor jou en je bedrijf kan de huidige situatie gevolgen hebben of misschien is dit al het geval. In dit nieuwsbericht geven we  je een overzicht van de economische en belastingmaatregelen, zoals deze nu bekend zijn geworden. Doel is om naast ieders gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Het kabinet bekijkt de situatie van dag tot dag en de nu genomen maatregelen gelden voorlopig voor een periode van 3 maanden. Indien nodig worden de maatregelen aangepast en/of uitgebreid.

Voorzie je problemen, neem dan tijdig contact met de betreffende instantie(s) De afgekondigde maatregelen zijn:

Economische maatregelen door coronavirus

Het Besluit Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Heb je een levensvatbare zaak die tijdelijk in economisch zwaar weer terecht is gekomen, dan kun je bij je eigen gemeente aankloppen voor hulp mits je voldoet aan het urencriterium. Normaal duurt een aanvraag ongeveer 12 weken, maar de overheid probeert dit proces te bespoedigen. Ook geldt in deze periode dat er niet naar het inkomen van je partner wordt gekeken of je vermogen. De levensvatbaarheidstoets zal niet plaatsvinden en de aanvulling tot het sociaal minimum inkomen hoeft niet terug betaald te worden.

Mogelijkheden bij de Bbz zijn:

  1. Uitkering voor levensonderhoud
  2. Periodieke uitkering als renteloze lening
  3. Verstrekken van bedrijfskapitaal
  4. Uitkering voor levensonderhoud bij het beëindigen van je bedrijf
  5. Uitkering voor levensonderhoud oudere zelfstandige met een niet levensvatbaar bedrijf 

Meer weten over het Bbz in jouw gemeente? Neem contact met de gemeente. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten attendeert gemeenten nogmaals op deze regeling. Als de situatie erg nijpend is, zijn er mogelijkheden om over te gaan tot een voorschotverstrekking.

De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als je een lening wilt afsluiten bij de bank, maar niet genoeg onderpand hebt om zekerheid te bieden, kun je gebruik maken van de BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat in een Kamerbrief weten dat hij ernaar streeft om per eind maart de BMKB te verruimen. Het aanvragen van deze borgstelling gaat via de bank waar het krediet wordt aangevraagd. Up-to-date informatie hierover vind je op www.rvo.nl

Vraag een krediet aan

Heb je tijdelijk wat extra kapitaal nodig om een periode te overbruggen, dan kun je ervoor kiezen een flexibel krediet aan te vragen. Voor middelgrote en grote bedrijven is er de GO-regeling voor kleinere bedrijven en ZZP’ers kun je bij Qredits terecht. Qredits is microfinanciering en heeft de mogelijkheid om een uitgestelde financiering te geven. Tijdens de aflosvrije periode van een half jaar betaal je als klant van Qredits slechts 2% rente over het onafgeloste gedeelte van het kredietbedrag. Je hoeft in deze periode dus niet af te lossen. Of Qredits jou kan helpen kun je lezen op https://qredits.nl/contact/qredits-hulplijn/ of bel naar 0546-534080 of mail hulp@qredits.nl.

MKB Doorgaan

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

Belasting maatregelen door coronavirus

Uitstel van betaling
Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Let op dit betalingsuitstel geldt vooralsnog voor een periode van 3 maanden, je moet wel gewoon op tijd je aangifte doen.

Zodra het verzoek om uitstel van betaling bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Geen verzuimboete
Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, waardoor behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Verlagen voorlopige aanslag
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Terugvragen BTW
Als uw afnemer door de coronacrisis uw factuur niet meer kan betalen, kunt u wellicht de over uw factuur afgedragen BTW terugvragen.

Meer informatie vind je op de site van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

Links naar overige pagina’s

Natuurlijk houden wij je zo veel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen, maar op onderstaande sites vind je de meest actuele informatie. Deze pagina’s worden dagelijks geupdate.

Actuele informatie van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Relevante informatie voor bedrijven: https://www.rvo.nl/coronavirus

Het Coronaloket op de site van de KvK https://www.kvk.nl/coronaloket/.