| 0

Hoe voel jij je gewaardeerd?

| 0

Is Ultimate Learning Pro de beste LMS-plug-in?   Is Ultimate Learning Pro the best LMS plugin?

| 0

Selecteer de juiste stelling over notificaties.   Select the correct statement about notifications.

| 0

Bewijs dat je een mens bent door deze getallen te sorteren. a=8   Prove you are a human by sorting these numbers. a=8

| 0

Als een betalingsservice grijs wordt weergegeven, betekent dit dan dat?   If a payment service is grayed out it means that?

| 0

Een cursus is een verzameling lessen en ___.   A course is a collection of lessons and ___.

| 0

Is de functie Lesson Drip Content vanaf het begin beschikbaar?   Is the Lesson Drip Content feature available from the start?

| 0

Welke bewering over de functie Speciale instellingen is correct?   Which statement is correct about the Special Settings feature?